1-op-1 traject: Van onzeker zijn naar

zelfvertrouwen door bewustwording

In Company ondersteuning op maat voor HRM die medewerkers zien ploeteren, sfeer bepalend zijn en een medewerker een boost in zijn professionele expertise wil geven, zelfvertrouwen!
Dit 1-op-1 traject stimuleert de intrinsiek motivatie, zijn/haar zelfsturing en het zelfdenkend vermogen wordt geactiveerd.

Programma van 1 jaar:

 

Aan de hand van de werkmethode Het Ontwikkelingswiel, wordt er stapsgewijs gewerkt aan het zelfvertrouwen van een deelnemer binnen het werk middels 1-op-1 gesprekken, opdrachten, het spelen van een serieus game, drie-gesprekken, meelopen op de werkvloer.

Resultaat
De onzekere medewerker, die je wellicht zou ontslaan, gaat ineens scoren!
Talenten zijn zichtbaar en de medewerker voelt zich gezien en gewaardeerd.

Voor wie?
HRM, directieleden/managers die hun medewerkers koesteren en hun talenten waarderen, zoals zij zichzelf waarderen. Die groei, professionalisering, ambitie en een goede, gezonde (duurzame) werknemer minstens zo belangrijk vinden voor de organisatie als productie, omzet en winst.

Waarom bij mij?
Mijn aanpak is enthousiast en confronterend voor zowel de medewerker als voor jou. Je zult er wat tijd voor vrij moeten maken, maar het levert je wel een echte (jong, middel of senior) professional op!

BONUS:
Persoonlijk Ontwikkelingsplan, waar je na dit 1-op-1 traject zelfstandig met de medewerker mee verder kunt

Wat kost het?
€ 3.000,–

GARANTIE
Het is mensenwerk, dus is er geen garantie.
MAAR in theorie kan het zomaar gebeuren dat jouw medewerker en ik geen klik hebben. In dat geval stoppen we.

Besloten?

Werkwijze:

 


 

De kracht van de ondersteuning is:

 • Snel tot de kern van het probleem komen.
 • Ontwapenend en onbevooroordeelde gesprekken door goed luisteren.
 • Eerlijk, respectvol en professioneel werken, vol passie en met liefde.
 • Realistisch en oplossingsgericht werken met een door de persoon gekozen concreet doel.
 • Het onbewuste (persoonlijke kracht), bewust maken. Versterken van intuïtie.
 • Doelgericht en gericht op Doen!

1-op-1 traject: Van onzeker zijn naar

zelfvertrouwen door bewustwording

In Company ondersteuning op maat voor HRM die medewerkers zien ploeteren, sfeer bepalend zijn en een medewerker een boost in zijn professionele expertise wil geven, zelfvertrouwen!
Dit 1-op-1 traject stimuleert de intrinsiek motivatie, zijn/haar zelfsturing en het zelfdenkend vermogen wordt geactiveerd.

Programma van 1 jaar:

 

Aan de hand van de werkmethode Het Ontwikkelingswiel, wordt er stapsgewijs gewerkt aan het zelfvertrouwen van een deelnemer binnen het werk middels 1-op-1 gesprekken, opdrachten, het spelen van een serieus game, drie-gesprekken, meelopen op de werkvloer.

Resultaat
De onzekere medewerker, die je wellicht zou ontslaan, gaat ineens scoren!
Talenten zijn zichtbaar en de medewerker voelt zich gezien en gewaardeerd.

Voor wie?
HRM, directieleden/managers die hun medewerkers koesteren en hun talenten waarderen, zoals zij zichzelf waarderen. Die groei, professionalisering, ambitie en een goede, gezonde (duurzame) werknemer minstens zo belangrijk vinden voor de organisatie als productie, omzet en winst.

Waarom bij mij?
Mijn aanpak is enthousiast en confronterend voor zowel de medewerker als voor jou. Je zult er wat tijd voor vrij moeten maken, maar het levert je wel een echte (jong, middel of senior) professional op!

BONUS:
Persoonlijk Ontwikkelingsplan, waar je na dit 1-op-1 traject zelfstandig met de medewerker mee verder kunt

Wat kost het?
€ 3.000,–

GARANTIE
Het is mensenwerk, dus is er geen garantie.
MAAR in theorie kan het zomaar gebeuren dat jouw medewerker en ik geen klik hebben. In dat geval stoppen we.

Besloten?

Werkwijze:

 


 

De kracht van de ondersteuning is:

 • Snel tot de kern van het probleem komen.
 • Ontwapenend en onbevooroordeelde gesprekken door goed luisteren.
 • Eerlijk, respectvol en professioneel werken, vol passie en met liefde.
 • Realistisch en oplossingsgericht werken met een door de persoon gekozen concreet doel.
 • Het onbewuste (persoonlijke kracht), bewust maken. Versterken van intuïtie.
 • Doelgericht en gericht op Doen!

Ondersteuning op maat!

1-op-1 traject: Van onzeker zijn naar zelfvertrouwen door bewustwording

Ik kan een medewerker 1-op-1 ondersteunen van onzekerheid naar zelfvertrouwen. In 8 consulten -In Company- ondersteun ik de medewerker al doende en praktijk gericht naar zelfvertrouwen, vanuit een open, persoonlijke en veilige sfeer waardoor alles bespreekbaar is. Hierdoor zal de medewerker een boost in zijn professionele expertise krijgen, doordat o.a. zijn/haar zelfsturing en zelfdenkend vermogen geactiveerd wordt.

Ik ben maanden bezig met een medewerker bezig omdat ik zie dat hij onzeker is, maar ik krijg te kern niet te pakken. Hij verbloemt zijn onzekerheid door een arrogante houding en werkt heel hardt.

 

Ik heb een medewerker en zie dat zij niet klantgericht en empathisch reageert op klanten. Met als gevolg dat ik 2 klanten ben kwijtgeraakt. Maar ze heeft heel veel potentieel.

 

Ik zie dat ik een teamlid heb, die het hele team naar zijn/haar hand kan zetten door negatieve opmerkingen te plaatsen en ik vermoed dat dit met zelfvertrouwen te maken heeft. Hoe kan ik hiermee omgaan?

 

Resultaat
Zo bereik je dat je slechtste medewerker, die je wellicht zou ontslaan, ineens gaat scoren! EN verborgen talenten laat zien waar jouw team en het bedrijf als geheel zijn voordeel mee kan doen.  De medewerker voelt zich gezien en gewaardeerd.

Voor wie?
Dit is voor directieleden/managers die net zoveel spirit en passie voor hun medewerkers koesteren als dat zij voor zichzelf hebben. Die groei, professionalisering, verborgen talenten, ambitie en een goede, gezonde (duurzame) werknemer minstens zo belangrijk vinden.

Voor wie niet?
Dit is niks voor je als je het geen probleem vindt dat een medewerker klanten wegjaagt. Het is ook niets voor je, als je het prima vindt, dat jouw medewerkers routinematig blijven werken. Het is ook niets voor je als je niet wilt investeren in jouw medewerkers.

Waarom bij mij?
Mijn aanpak is enthousiast en confronterend voor zowel de medewerker als voor jou. Je zult er wat tijd voor vrij moeten maken, maar het levert je wel een echte (jong, middel of senior) professional op!

Je kunt het natuurlijk uitstellen
Degene is met zwangerschapsverlof of heeft zich ziekgemeld. Of je stuurt hem of haar door naar een psycholoog of neemt contact op met het coaching-/trainingsbureau waar je al jaren mee samen werkt en waar je een 5 jarig contract mee hebt afgesloten. Tja, dan je zit met handen en voeten gebonden.

OF je wilt actie
Je ziet in, dat jouw medewerker snel ondersteuning nodig heeft, want het wordt van kwaad tot erger. Zijn/haar functioneren is zo sfeerbepalend in jouw team. Je wilt actie, NU.

Als je met mij gaat werken, krijg je:
Kennismaking

Plan van Aanpak.
Gemiddeld 8 individuele gesprekken met de medewerker on the job aan de hand van o.a. de methode van het Ontwikkelingswiel©.
Praktijk gericht.
Inclusief een boek/ boeken.
Een jong/middel of senior professional.

BONUS:
Persoonlijk Ontwikkelingsplan, waar je na dit 1-op-1 traject zelfstandig met de medewerker mee verder kunt

Wat kost het?
Vanaf € 1200,-

Data:
In overleg. De mazzel is dat ik geen groot trainingsbureau run en direct een eerste inschatting kan maken van mijn tijd en een eventuele kennismaking. Deze is dus snel in te plannen.

Garantie.
Het is mensenwerk, dus is er geen garantie. MAAR: in theorie kan het zomaar gebeuren dat jouw medewerker en ik geen klik  hebben. In dat geval stoppen we.

Besloten?

Werkwijze:

Dit is de werkwijze waardoor we gezamenlijk tot een (op maat) gemaakt plan van aanpak komen om jouw team of medewerker weer vanuit zelfvertrouwen in actie te zien. Verder maak ik naast alles wat ik in mijn rugzak heb, gebruik van de methode Het Ontwikkelingswiel©. Deze methode is in te zetten voor workshops, trainingen, teambuilding en 1-op-1 trajecten. En bestaat uit 8 stappen. In de volgende video vertel ik je daar meer over.

 

Voor wie?

Deze manier van werken is geschikt voor directeuren en managers die graag de mens achter de functie willen leren kennen. Die de confrontatie met zichzelf en het team wel aandurven. Die willen ontdekken wat de intrinsieke motivatie van de medewerkers is net zoals zij zelf hebben. Die het land van avontuur willen verkennen.

En als je dit niet wilt ontdekken maar het best vind hoe jouw medewerkers functioneren, dan is deze methode en mensgericht werken, ook echt niets voor je.

 

Waarom toepassen van o.a. deze methode?

Deze methode van het Ontwikkelingswiel is het leven zelf en laat zien hoe je stapsgewijs iedere dag weer in beweging bent en kunt komen.

Samen met de directeur de heer R. Andringa van Bedrijvencentrum Leeuwarden  hebben we deze methode vanuit de praktijk ontdekt. Ik was toen actief als startersbegeleider. En we ontdekten steeds dezelfde stappen die een startende ondernemer liep en ons liet zien. Zo ontstond het Ondernemerswiel.

Rinus Andringa

Directeur Rinus Andringa van Bedrijvencentrum Leeuwarden. “Tijdens haar werk heb ik Kikkienanje ervaren als een uiterst creatief en gedreven persoon, waar de klanten al heel snel naar gingen vragen. Daar gaf ze blijk naar mensen te kunnen luisteren en “op eigen niveau” te kunnen begeleiden. Ze gaf blijk van een objectieve benadering en onafhankelijk denken”.

En omdat ik me verder ontwikkelde en zag hoe dit ‘wiel’ in de praktijk net zo goed werkt om zelfvertrouwen te ontwikkelen: Het Ontwikkelingswiel©. Het wiel laat een individu of groep letterlijk en figuurlijk in beweging komen en zorgt voor bewustwording, vertrouwen en verbinding. Geeft inzicht en door de herhaling van stappen, kan er organisch en structureel gewerkt worden. Intuïtie en gevoel spelen een belangrijke rol in dit proces en dat geeft zelfvertrouwen.

 

De werkmethode

De methode Het Ontwikkelingswiel® is omschreven in mijn boek Zelfvertrouwen door Bewustwording. Het boek is een werkboek voor het ontwikkelen van zelfvertrouwen tijdens de begeleiding of training.

Het Ontwikkelingswiel® bestaat uit een aanpak van 8 stappen die zich blijven herhalen. Het proces bestaat uit een bewustwordingsdeel en een doe-deel en is gekoppeld aan het verhaal Rimty in het Land van Avontuur uit het boek.

 

De kracht van de ondersteuning is:

 • Snel tot de kern van het probleem komen.
 • Ontwapenend en onbevooroordeelde gesprekken door goed luisteren.
 • Eerlijk, respectvol en professioneel werken, vol passie en met liefde.
 • Realistisch en oplossingsgericht werken met een door de persoon gekozen concreet doel.
 • Het onbewuste (persoonlijke kracht), bewust maken. Versterken van intuïtie.
 • Doelgericht en gericht op Doen!

Werkwijze:

Dit is de werkwijze waardoor we gezamenlijk tot een (op maat) gemaakt plan van aanpak komen om jouw team of medewerker weer vanuit zelfvertrouwen in actie te zien. Verder maak ik naast alles wat ik in mijn rugzak heb, gebruik van de methode Het Ontwikkelingswiel©.

Deze methode is in te zetten voor workshops, trainingen, teambuilding en 1-op-1 trajecten. En bestaat uit 8 stappen. In de volgende video vertel ik je daar meer over.                                          

Voor wie?

Deze manier van werken is geschikt voor directeuren en managers die graag de mens achter de functie willen leren kennen. Die de confrontatie met zichzelf en het team wel aandurven. Die willen ontdekken wat de intrinsieke motivatie van de medewerkers is net zoals zij zelf hebben. Die het land van avontuur willen verkennen.

En als je dit niet wilt ontdekken maar het best vind hoe jouw medewerkers functioneren, dan is deze methode en mensgericht werken, ook echt niets voor je.

Waarom toepassen van o.a. deze methode?

Deze methode van het Ontwikkelingswiel is het leven zelf en laat zien hoe je stapsgewijs iedere dag weer in beweging bent en kunt komen.

Samen met de directeur de heer R. Andringa van Bedrijvencentrum Leeuwarden  hebben we deze methode vanuit de praktijk ontdekt. Ik was toen actief als startersbegeleider. En we ontdekten steeds dezelfde stappen die een startende ondernemer liep en ons liet zien. Zo ontstond het Ondernemerswiel.

Rinus Andringa

Directeur Rinus Andringa van Bedrijvencentrum Leeuwarden. “Tijdens haar werk heb ik Kikkienanje ervaren als een uiterst creatief en gedreven persoon, waar de klanten al heel snel naar gingen vragen. Daar gaf ze blijk naar mensen te kunnen luisteren en “op eigen niveau” te kunnen begeleiden. Ze gaf blijk van een objectieve benadering en onafhankelijk denken”.

En omdat ik me verder ontwikkelde en zag hoe dit ‘wiel’ in de praktijk net zo goed werkt om zelfvertrouwen te ontwikkelen: Het Ontwikkelingswiel©. Het wiel laat een individu of groep letterlijk en figuurlijk in beweging komen en zorgt voor bewustwording, vertrouwen en verbinding. Geeft inzicht en door de herhaling van stappen, kan er organisch en structureel gewerkt worden. Intuïtie en gevoel spelen een belangrijke rol in dit proces en dat geeft zelfvertrouwen.

De werkmethode:

De methode Het Ontwikkelingswiel® is omschreven in mijn boek Zelfvertrouwen door Bewustwording. Het boek is een werkboek voor het ontwikkelen van zelfvertrouwen tijdens de begeleiding of training.

Het Ontwikkelingswiel® bestaat uit een aanpak van 8 stappen die zich blijven herhalen. Het proces bestaat uit een bewustwordingsdeel en een doe-deel en is gekoppeld aan het verhaal Rimty in het Land van Avontuur uit het boek.

De kracht van de ondersteuning is:

 • Snel tot de kern van het probleem komen.
 • Ontwapenend en onbevooroordeelde gesprekken door goed luisteren.
 • Eerlijk, respectvol en professioneel werken, vol passie en met liefde.
 • Realistisch en oplossingsgericht werken met een door de persoon gekozen concreet doel.
 • Het onbewuste (persoonlijke kracht), bewust maken. Versterken van intuïtie.
 • Doelgericht en gericht op Doen!

Werkwijze:

Dit is de werkwijze waardoor we gezamenlijk tot een (op maat) gemaakt plan van aanpak komen om jouw team of medewerker weer vanuit zelfvertrouwen in actie te zien. Verder maak ik naast alles wat ik in mijn rugzak heb, gebruik van de methode Het Ontwikkelingswiel©.

Deze methode is in te zetten voor workshops, trainingen, teambuilding en 1-op-1 trajecten. En bestaat uit 8 stappen. In de volgende video vertel ik je daar meer over.                                          

Voor wie?

Deze manier van werken is geschikt voor directeuren en managers die graag de mens achter de functie willen leren kennen. Die de confrontatie met zichzelf en het team wel aandurven. Die willen ontdekken wat de intrinsieke motivatie van de medewerkers is net zoals zij zelf hebben. Die het land van avontuur willen verkennen.

En als je dit niet wilt ontdekken maar het best vind hoe jouw medewerkers functioneren, dan is deze methode en mensgericht werken, ook echt niets voor je.

Waarom toepassen van o.a. deze methode?

Deze methode van het Ontwikkelingswiel is het leven zelf en laat zien hoe je stapsgewijs iedere dag weer in beweging bent en kunt komen.

Samen met de directeur de heer R. Andringa van Bedrijvencentrum Leeuwarden  hebben we deze methode vanuit de praktijk ontdekt. Ik was toen actief als startersbegeleider. En we ontdekten steeds dezelfde stappen die een startende ondernemer liep en ons liet zien. Zo ontstond het Ondernemerswiel.

Rinus Andringa

Directeur Rinus Andringa van Bedrijvencentrum Leeuwarden. “Tijdens haar werk heb ik Kikkienanje ervaren als een uiterst creatief en gedreven persoon, waar de klanten al heel snel naar gingen vragen. Daar gaf ze blijk naar mensen te kunnen luisteren en “op eigen niveau” te kunnen begeleiden. Ze gaf blijk van een objectieve benadering en onafhankelijk denken”.

En omdat ik me verder ontwikkelde en zag hoe dit ‘wiel’ in de praktijk net zo goed werkt om zelfvertrouwen te ontwikkelen: Het Ontwikkelingswiel©. Het wiel laat een individu of groep letterlijk en figuurlijk in beweging komen en zorgt voor bewustwording, vertrouwen en verbinding. Geeft inzicht en door de herhaling van stappen, kan er organisch en structureel gewerkt worden. Intuïtie en gevoel spelen een belangrijke rol in dit proces en dat geeft zelfvertrouwen.

De werkmethode:

De methode Het Ontwikkelingswiel® is omschreven in mijn boek Zelfvertrouwen door Bewustwording. Het boek is een werkboek voor het ontwikkelen van zelfvertrouwen tijdens de begeleiding of training.

Het Ontwikkelingswiel® bestaat uit een aanpak van 8 stappen die zich blijven herhalen. Het proces bestaat uit een bewustwordingsdeel en een doe-deel en is gekoppeld aan het verhaal Rimty in het Land van Avontuur uit het boek.

De kracht van de ondersteuning is:

 • Snel tot de kern van het probleem komen.
 • Ontwapenend en onbevooroordeelde gesprekken door goed luisteren.
 • Eerlijk, respectvol en professioneel werken, vol passie en met liefde.
 • Realistisch en oplossingsgericht werken met een door de persoon gekozen concreet doel.
 • Het onbewuste (persoonlijke kracht), bewust maken. Versterken van intuïtie.
 • Doelgericht en gericht op Doen!

Ondersteuning op maat!

1-op-1 traject: Van onzeker zijn naar zelfvertrouwen door bewustwording

Ik kan een medewerker 1-op-1 ondersteunen van onzekerheid naar zelfvertrouwen. In 8 consulten -In Company- ondersteun ik de medewerker al doende en praktijk gericht naar zelfvertrouwen, vanuit een open, persoonlijke en veilige sfeer waardoor alles bespreekbaar is. Hierdoor zal de medewerker een boost in zijn professionele expertise krijgen, doordat o.a. zijn/haar zelfsturing en zelfdenkend vermogen geactiveerd wordt.

Ik ben maanden bezig met een medewerker bezig omdat ik zie dat hij onzeker is, maar ik krijg te kern niet te pakken. Hij verbloemt zijn onzekerheid door een arrogante houding en werkt heel hardt.

 

Ik heb een medewerker en zie dat zij niet klantgericht en empathisch reageert op klanten. Met als gevolg dat ik 2 klanten ben kwijtgeraakt. Maar ze heeft heel veel potentieel.

 

Ik zie dat ik een teamlid heb, die het hele team naar zijn/haar hand kan zetten door negatieve opmerkingen te plaatsen en ik vermoed dat dit met zelfvertrouwen te maken heeft. Hoe kan ik hiermee omgaan?

 

Resultaat
Zo bereik je dat je slechtste medewerker, die je wellicht zou ontslaan, ineens gaat scoren! EN verborgen talenten laat zien waar jouw team en het bedrijf als geheel zijn voordeel mee kan doen.  De medewerker voelt zich gezien en gewaardeerd.

Voor wie?
Dit is voor directieleden/managers die net zoveel spirit en passie voor hun medewerkers koesteren als dat zij voor zichzelf hebben. Die groei, professionalisering, verborgen talenten, ambitie en een goede, gezonde (duurzame) werknemer minstens zo belangrijk vinden.

Voor wie niet?
Dit is niks voor je als je het geen probleem vindt dat een medewerker klanten wegjaagt. Het is ook niets voor je, als je het prima vindt, dat jouw medewerkers routinematig blijven werken. Het is ook niets voor je als je niet wilt investeren in jouw medewerkers.

Waarom bij mij?
Mijn aanpak is enthousiast en confronterend voor zowel de medewerker als voor jou. Je zult er wat tijd voor vrij moeten maken, maar het levert je wel een echte (jong, middel of senior) professional op!

Je kunt het natuurlijk uitstellen
Degene is met zwangerschapsverlof of heeft zich ziekgemeld. Of je stuurt hem of haar door naar een psycholoog of neemt contact op met het coaching-/trainingsbureau waar je al jaren mee samen werkt en waar je een 5 jarig contract mee hebt afgesloten. Tja, dan je zit met handen en voeten gebonden.

OF je wilt actie
Je ziet in, dat jouw medewerker snel ondersteuning nodig heeft, want het wordt van kwaad tot erger. Zijn/haar functioneren is zo sfeerbepalend in jouw team. Je wilt actie, NU.

Als je met mij gaat werken, krijg je:
Kennismaking

Plan van Aanpak.
Gemiddeld 8 individuele gesprekken met de medewerker on the job aan de hand van o.a. de methode van het Ontwikkelingswiel©.
Praktijk gericht.
Inclusief een boek/ boeken.
Een jong/middel of senior professional.

BONUS:
Persoonlijk Ontwikkelingsplan, waar je na dit 1-op-1 traject zelfstandig met de medewerker mee verder kunt

Wat kost het?
Vanaf € 1200,-

Data:
In overleg. De mazzel is dat ik geen groot trainingsbureau run en direct een eerste inschatting kan maken van mijn tijd en een eventuele kennismaking. Deze is dus snel in te plannen.

Garantie.
Het is mensenwerk, dus is er geen garantie. MAAR: in theorie kan het zomaar gebeuren dat jouw medewerker en ik geen klik  hebben. In dat geval stoppen we.

Besloten?

Werkwijze:

Dit is de werkwijze waardoor we gezamenlijk tot een (op maat) gemaakt plan van aanpak komen om jouw team of medewerker weer vanuit zelfvertrouwen in actie te zien. Verder maak ik naast alles wat ik in mijn rugzak heb, gebruik van de methode Het Ontwikkelingswiel©. Deze methode is in te zetten voor workshops, trainingen, teambuilding en 1-op-1 trajecten. En bestaat uit 8 stappen. In de volgende video vertel ik je daar meer over.

 

Voor wie?

Deze manier van werken is geschikt voor directeuren en managers die graag de mens achter de functie willen leren kennen. Die de confrontatie met zichzelf en het team wel aandurven. Die willen ontdekken wat de intrinsieke motivatie van de medewerkers is net zoals zij zelf hebben. Die het land van avontuur willen verkennen.

En als je dit niet wilt ontdekken maar het best vind hoe jouw medewerkers functioneren, dan is deze methode en mensgericht werken, ook echt niets voor je.

 

Waarom toepassen van o.a. deze methode?

Deze methode van het Ontwikkelingswiel is het leven zelf en laat zien hoe je stapsgewijs iedere dag weer in beweging bent en kunt komen.

Samen met de directeur de heer R. Andringa van Bedrijvencentrum Leeuwarden  hebben we deze methode vanuit de praktijk ontdekt. Ik was toen actief als startersbegeleider. En we ontdekten steeds dezelfde stappen die een startende ondernemer liep en ons liet zien. Zo ontstond het Ondernemerswiel.

Rinus Andringa

Directeur Rinus Andringa van Bedrijvencentrum Leeuwarden. “Tijdens haar werk heb ik Kikkienanje ervaren als een uiterst creatief en gedreven persoon, waar de klanten al heel snel naar gingen vragen. Daar gaf ze blijk naar mensen te kunnen luisteren en “op eigen niveau” te kunnen begeleiden. Ze gaf blijk van een objectieve benadering en onafhankelijk denken”.

En omdat ik me verder ontwikkelde en zag hoe dit ‘wiel’ in de praktijk net zo goed werkt om zelfvertrouwen te ontwikkelen: Het Ontwikkelingswiel©. Het wiel laat een individu of groep letterlijk en figuurlijk in beweging komen en zorgt voor bewustwording, vertrouwen en verbinding. Geeft inzicht en door de herhaling van stappen, kan er organisch en structureel gewerkt worden. Intuïtie en gevoel spelen een belangrijke rol in dit proces en dat geeft zelfvertrouwen.

 

De werkmethode

De methode Het Ontwikkelingswiel® is omschreven in mijn boek Zelfvertrouwen door Bewustwording. Het boek is een werkboek voor het ontwikkelen van zelfvertrouwen tijdens de begeleiding of training.

Het Ontwikkelingswiel® bestaat uit een aanpak van 8 stappen die zich blijven herhalen. Het proces bestaat uit een bewustwordingsdeel en een doe-deel en is gekoppeld aan het verhaal Rimty in het Land van Avontuur uit het boek.

 

De kracht van de ondersteuning is:

 • Snel tot de kern van het probleem komen.
 • Ontwapenend en onbevooroordeelde gesprekken door goed luisteren.
 • Eerlijk, respectvol en professioneel werken, vol passie en met liefde.
 • Realistisch en oplossingsgericht werken met een door de persoon gekozen concreet doel.
 • Het onbewuste (persoonlijke kracht), bewust maken. Versterken van intuïtie.
 • Doelgericht en gericht op Doen!

Werkwijze:

Dit is de werkwijze waardoor we gezamenlijk tot een (op maat) gemaakt plan van aanpak komen om jouw team of medewerker weer vanuit zelfvertrouwen in actie te zien. Verder maak ik naast alles wat ik in mijn rugzak heb, gebruik van de methode Het Ontwikkelingswiel©.

Deze methode is in te zetten voor workshops, trainingen, teambuilding en 1-op-1 trajecten. En bestaat uit 8 stappen. In de volgende video vertel ik je daar meer over.                                          

Voor wie?

Deze manier van werken is geschikt voor directeuren en managers die graag de mens achter de functie willen leren kennen. Die de confrontatie met zichzelf en het team wel aandurven. Die willen ontdekken wat de intrinsieke motivatie van de medewerkers is net zoals zij zelf hebben. Die het land van avontuur willen verkennen.

En als je dit niet wilt ontdekken maar het best vind hoe jouw medewerkers functioneren, dan is deze methode en mensgericht werken, ook echt niets voor je.

Waarom toepassen van o.a. deze methode?

Deze methode van het Ontwikkelingswiel is het leven zelf en laat zien hoe je stapsgewijs iedere dag weer in beweging bent en kunt komen.

Samen met de directeur de heer R. Andringa van Bedrijvencentrum Leeuwarden  hebben we deze methode vanuit de praktijk ontdekt. Ik was toen actief als startersbegeleider. En we ontdekten steeds dezelfde stappen die een startende ondernemer liep en ons liet zien. Zo ontstond het Ondernemerswiel.

Rinus Andringa

Directeur Rinus Andringa van Bedrijvencentrum Leeuwarden. “Tijdens haar werk heb ik Kikkienanje ervaren als een uiterst creatief en gedreven persoon, waar de klanten al heel snel naar gingen vragen. Daar gaf ze blijk naar mensen te kunnen luisteren en “op eigen niveau” te kunnen begeleiden. Ze gaf blijk van een objectieve benadering en onafhankelijk denken”.

En omdat ik me verder ontwikkelde en zag hoe dit ‘wiel’ in de praktijk net zo goed werkt om zelfvertrouwen te ontwikkelen: Het Ontwikkelingswiel©. Het wiel laat een individu of groep letterlijk en figuurlijk in beweging komen en zorgt voor bewustwording, vertrouwen en verbinding. Geeft inzicht en door de herhaling van stappen, kan er organisch en structureel gewerkt worden. Intuïtie en gevoel spelen een belangrijke rol in dit proces en dat geeft zelfvertrouwen.

De werkmethode:

De methode Het Ontwikkelingswiel® is omschreven in mijn boek Zelfvertrouwen door Bewustwording. Het boek is een werkboek voor het ontwikkelen van zelfvertrouwen tijdens de begeleiding of training.

Het Ontwikkelingswiel® bestaat uit een aanpak van 8 stappen die zich blijven herhalen. Het proces bestaat uit een bewustwordingsdeel en een doe-deel en is gekoppeld aan het verhaal Rimty in het Land van Avontuur uit het boek.

De kracht van de ondersteuning is:

 • Snel tot de kern van het probleem komen.
 • Ontwapenend en onbevooroordeelde gesprekken door goed luisteren.
 • Eerlijk, respectvol en professioneel werken, vol passie en met liefde.
 • Realistisch en oplossingsgericht werken met een door de persoon gekozen concreet doel.
 • Het onbewuste (persoonlijke kracht), bewust maken. Versterken van intuïtie.
 • Doelgericht en gericht op Doen!

Werkwijze:

Dit is de werkwijze waardoor we gezamenlijk tot een (op maat) gemaakt plan van aanpak komen om jouw team of medewerker weer vanuit zelfvertrouwen in actie te zien. Verder maak ik naast alles wat ik in mijn rugzak heb, gebruik van de methode Het Ontwikkelingswiel©.

Deze methode is in te zetten voor workshops, trainingen, teambuilding en 1-op-1 trajecten. En bestaat uit 8 stappen. In de volgende video vertel ik je daar meer over.                                          

Voor wie?

Deze manier van werken is geschikt voor directeuren en managers die graag de mens achter de functie willen leren kennen. Die de confrontatie met zichzelf en het team wel aandurven. Die willen ontdekken wat de intrinsieke motivatie van de medewerkers is net zoals zij zelf hebben. Die het land van avontuur willen verkennen.

En als je dit niet wilt ontdekken maar het best vind hoe jouw medewerkers functioneren, dan is deze methode en mensgericht werken, ook echt niets voor je.

Waarom toepassen van o.a. deze methode?

Deze methode van het Ontwikkelingswiel is het leven zelf en laat zien hoe je stapsgewijs iedere dag weer in beweging bent en kunt komen.

Samen met de directeur de heer R. Andringa van Bedrijvencentrum Leeuwarden  hebben we deze methode vanuit de praktijk ontdekt. Ik was toen actief als startersbegeleider. En we ontdekten steeds dezelfde stappen die een startende ondernemer liep en ons liet zien. Zo ontstond het Ondernemerswiel.

Rinus Andringa

Directeur Rinus Andringa van Bedrijvencentrum Leeuwarden. “Tijdens haar werk heb ik Kikkienanje ervaren als een uiterst creatief en gedreven persoon, waar de klanten al heel snel naar gingen vragen. Daar gaf ze blijk naar mensen te kunnen luisteren en “op eigen niveau” te kunnen begeleiden. Ze gaf blijk van een objectieve benadering en onafhankelijk denken”.

En omdat ik me verder ontwikkelde en zag hoe dit ‘wiel’ in de praktijk net zo goed werkt om zelfvertrouwen te ontwikkelen: Het Ontwikkelingswiel©. Het wiel laat een individu of groep letterlijk en figuurlijk in beweging komen en zorgt voor bewustwording, vertrouwen en verbinding. Geeft inzicht en door de herhaling van stappen, kan er organisch en structureel gewerkt worden. Intuïtie en gevoel spelen een belangrijke rol in dit proces en dat geeft zelfvertrouwen.

De werkmethode:

De methode Het Ontwikkelingswiel® is omschreven in mijn boek Zelfvertrouwen door Bewustwording. Het boek is een werkboek voor het ontwikkelen van zelfvertrouwen tijdens de begeleiding of training.

Het Ontwikkelingswiel® bestaat uit een aanpak van 8 stappen die zich blijven herhalen. Het proces bestaat uit een bewustwordingsdeel en een doe-deel en is gekoppeld aan het verhaal Rimty in het Land van Avontuur uit het boek.

De kracht van de ondersteuning is:

 • Snel tot de kern van het probleem komen.
 • Ontwapenend en onbevooroordeelde gesprekken door goed luisteren.
 • Eerlijk, respectvol en professioneel werken, vol passie en met liefde.
 • Realistisch en oplossingsgericht werken met een door de persoon gekozen concreet doel.
 • Het onbewuste (persoonlijke kracht), bewust maken. Versterken van intuïtie.
 • Doelgericht en gericht op Doen!

1-op-1 traject: Van onzeker zijn naar

zelfvertrouwen door bewustwording

In Company ondersteuning op maat voor HRM die medewerkers zien ploeteren, sfeer bepalend zijn en een medewerker een boost in zijn professionele expertise wil geven, zelfvertrouwen!
Dit 1-op-1 traject stimuleert de intrinsiek motivatie, zijn/haar zelfsturing en het zelfdenkend vermogen wordt geactiveerd.

Programma van 1 jaar:

 

Aan de hand van de werkmethode Het Ontwikkelingswiel, wordt er stapsgewijs gewerkt aan het zelfvertrouwen van een deelnemer binnen het werk middels 1-op-1 gesprekken, opdrachten, het spelen van een serieus game, drie-gesprekken, meelopen op de werkvloer.

Resultaat
De onzekere medewerker, die je wellicht zou ontslaan, gaat ineens scoren!
Talenten zijn zichtbaar en de medewerker voelt zich gezien en gewaardeerd.

Voor wie?
HRM, directieleden/managers die hun medewerkers koesteren en hun talenten waarderen, zoals zij zichzelf waarderen. Die groei, professionalisering, ambitie en een goede, gezonde (duurzame) werknemer minstens zo belangrijk vinden voor de organisatie als productie, omzet en winst.

Waarom bij mij?
Mijn aanpak is enthousiast en confronterend voor zowel de medewerker als voor jou. Je zult er wat tijd voor vrij moeten maken, maar het levert je wel een echte (jong, middel of senior) professional op!

BONUS:
Persoonlijk Ontwikkelingsplan, waar je na dit 1-op-1 traject zelfstandig met de medewerker mee verder kunt

Wat kost het?
€ 3.000,–

GARANTIE
Het is mensenwerk, dus is er geen garantie.
MAAR in theorie kan het zomaar gebeuren dat jouw medewerker en ik geen klik hebben. In dat geval stoppen we.

Besloten?

Werkwijze:

 


 

De kracht van de ondersteuning is:

 • Snel tot de kern van het probleem komen.
 • Ontwapenend en onbevooroordeelde gesprekken door goed luisteren.
 • Eerlijk, respectvol en professioneel werken, vol passie en met liefde.
 • Realistisch en oplossingsgericht werken met een door de persoon gekozen concreet doel.
 • Het onbewuste (persoonlijke kracht), bewust maken. Versterken van intuïtie.
 • Doelgericht en gericht op Doen!

Ondersteuning op maat!

1-op-1 traject: Van onzeker zijn naar zelfvertrouwen door bewustwording

Ik kan een medewerker 1-op-1 ondersteunen van onzekerheid naar zelfvertrouwen. In 8 consulten -In Company- ondersteun ik de medewerker al doende en praktijk gericht naar zelfvertrouwen, vanuit een open, persoonlijke en veilige sfeer waardoor alles bespreekbaar is. Hierdoor zal de medewerker een boost in zijn professionele expertise krijgen, doordat o.a. zijn/haar zelfsturing en zelfdenkend vermogen geactiveerd wordt.

Ik ben maanden bezig met een medewerker bezig omdat ik zie dat hij onzeker is, maar ik krijg te kern niet te pakken. Hij verbloemt zijn onzekerheid door een arrogante houding en werkt heel hardt.

 

Ik heb een medewerker en zie dat zij niet klantgericht en empathisch reageert op klanten. Met als gevolg dat ik 2 klanten ben kwijtgeraakt. Maar ze heeft heel veel potentieel.

 

Ik zie dat ik een teamlid heb, die het hele team naar zijn/haar hand kan zetten door negatieve opmerkingen te plaatsen en ik vermoed dat dit met zelfvertrouwen te maken heeft. Hoe kan ik hiermee omgaan?

 

Resultaat
Zo bereik je dat je slechtste medewerker, die je wellicht zou ontslaan, ineens gaat scoren! EN verborgen talenten laat zien waar jouw team en het bedrijf als geheel zijn voordeel mee kan doen.  De medewerker voelt zich gezien en gewaardeerd.

Voor wie?
Dit is voor directieleden/managers die net zoveel spirit en passie voor hun medewerkers koesteren als dat zij voor zichzelf hebben. Die groei, professionalisering, verborgen talenten, ambitie en een goede, gezonde (duurzame) werknemer minstens zo belangrijk vinden.

Voor wie niet?
Dit is niks voor je als je het geen probleem vindt dat een medewerker klanten wegjaagt. Het is ook niets voor je, als je het prima vindt, dat jouw medewerkers routinematig blijven werken. Het is ook niets voor je als je niet wilt investeren in jouw medewerkers.

Waarom bij mij?
Mijn aanpak is enthousiast en confronterend voor zowel de medewerker als voor jou. Je zult er wat tijd voor vrij moeten maken, maar het levert je wel een echte (jong, middel of senior) professional op!

Je kunt het natuurlijk uitstellen
Degene is met zwangerschapsverlof of heeft zich ziekgemeld. Of je stuurt hem of haar door naar een psycholoog of neemt contact op met het coaching-/trainingsbureau waar je al jaren mee samen werkt en waar je een 5 jarig contract mee hebt afgesloten. Tja, dan je zit met handen en voeten gebonden.

OF je wilt actie
Je ziet in, dat jouw medewerker snel ondersteuning nodig heeft, want het wordt van kwaad tot erger. Zijn/haar functioneren is zo sfeerbepalend in jouw team. Je wilt actie, NU.

Als je met mij gaat werken, krijg je:
Kennismaking

Plan van Aanpak.
Gemiddeld 8 individuele gesprekken met de medewerker on the job aan de hand van o.a. de methode van het Ontwikkelingswiel©.
Praktijk gericht.
Inclusief een boek/ boeken.
Een jong/middel of senior professional.

BONUS:
Persoonlijk Ontwikkelingsplan, waar je na dit 1-op-1 traject zelfstandig met de medewerker mee verder kunt

Wat kost het?
Vanaf € 1200,-

Data:
In overleg. De mazzel is dat ik geen groot trainingsbureau run en direct een eerste inschatting kan maken van mijn tijd en een eventuele kennismaking. Deze is dus snel in te plannen.

Garantie.
Het is mensenwerk, dus is er geen garantie. MAAR: in theorie kan het zomaar gebeuren dat jouw medewerker en ik geen klik  hebben. In dat geval stoppen we.

Besloten?

Werkwijze:

Dit is de werkwijze waardoor we gezamenlijk tot een (op maat) gemaakt plan van aanpak komen om jouw team of medewerker weer vanuit zelfvertrouwen in actie te zien. Verder maak ik naast alles wat ik in mijn rugzak heb, gebruik van de methode Het Ontwikkelingswiel©. Deze methode is in te zetten voor workshops, trainingen, teambuilding en 1-op-1 trajecten. En bestaat uit 8 stappen. In de volgende video vertel ik je daar meer over.

 

Voor wie?

Deze manier van werken is geschikt voor directeuren en managers die graag de mens achter de functie willen leren kennen. Die de confrontatie met zichzelf en het team wel aandurven. Die willen ontdekken wat de intrinsieke motivatie van de medewerkers is net zoals zij zelf hebben. Die het land van avontuur willen verkennen.

En als je dit niet wilt ontdekken maar het best vind hoe jouw medewerkers functioneren, dan is deze methode en mensgericht werken, ook echt niets voor je.

 

Waarom toepassen van o.a. deze methode?

Deze methode van het Ontwikkelingswiel is het leven zelf en laat zien hoe je stapsgewijs iedere dag weer in beweging bent en kunt komen.

Samen met de directeur de heer R. Andringa van Bedrijvencentrum Leeuwarden  hebben we deze methode vanuit de praktijk ontdekt. Ik was toen actief als startersbegeleider. En we ontdekten steeds dezelfde stappen die een startende ondernemer liep en ons liet zien. Zo ontstond het Ondernemerswiel.

Rinus Andringa

Directeur Rinus Andringa van Bedrijvencentrum Leeuwarden. “Tijdens haar werk heb ik Kikkienanje ervaren als een uiterst creatief en gedreven persoon, waar de klanten al heel snel naar gingen vragen. Daar gaf ze blijk naar mensen te kunnen luisteren en “op eigen niveau” te kunnen begeleiden. Ze gaf blijk van een objectieve benadering en onafhankelijk denken”.

En omdat ik me verder ontwikkelde en zag hoe dit ‘wiel’ in de praktijk net zo goed werkt om zelfvertrouwen te ontwikkelen: Het Ontwikkelingswiel©. Het wiel laat een individu of groep letterlijk en figuurlijk in beweging komen en zorgt voor bewustwording, vertrouwen en verbinding. Geeft inzicht en door de herhaling van stappen, kan er organisch en structureel gewerkt worden. Intuïtie en gevoel spelen een belangrijke rol in dit proces en dat geeft zelfvertrouwen.

 

De werkmethode

De methode Het Ontwikkelingswiel® is omschreven in mijn boek Zelfvertrouwen door Bewustwording. Het boek is een werkboek voor het ontwikkelen van zelfvertrouwen tijdens de begeleiding of training.

Het Ontwikkelingswiel® bestaat uit een aanpak van 8 stappen die zich blijven herhalen. Het proces bestaat uit een bewustwordingsdeel en een doe-deel en is gekoppeld aan het verhaal Rimty in het Land van Avontuur uit het boek.

 

De kracht van de ondersteuning is:

 • Snel tot de kern van het probleem komen.
 • Ontwapenend en onbevooroordeelde gesprekken door goed luisteren.
 • Eerlijk, respectvol en professioneel werken, vol passie en met liefde.
 • Realistisch en oplossingsgericht werken met een door de persoon gekozen concreet doel.
 • Het onbewuste (persoonlijke kracht), bewust maken. Versterken van intuïtie.
 • Doelgericht en gericht op Doen!

Werkwijze:

Dit is de werkwijze waardoor we gezamenlijk tot een (op maat) gemaakt plan van aanpak komen om jouw team of medewerker weer vanuit zelfvertrouwen in actie te zien. Verder maak ik naast alles wat ik in mijn rugzak heb, gebruik van de methode Het Ontwikkelingswiel©.

Deze methode is in te zetten voor workshops, trainingen, teambuilding en 1-op-1 trajecten. En bestaat uit 8 stappen. In de volgende video vertel ik je daar meer over.                                          

Voor wie?

Deze manier van werken is geschikt voor directeuren en managers die graag de mens achter de functie willen leren kennen. Die de confrontatie met zichzelf en het team wel aandurven. Die willen ontdekken wat de intrinsieke motivatie van de medewerkers is net zoals zij zelf hebben. Die het land van avontuur willen verkennen.

En als je dit niet wilt ontdekken maar het best vind hoe jouw medewerkers functioneren, dan is deze methode en mensgericht werken, ook echt niets voor je.

Waarom toepassen van o.a. deze methode?

Deze methode van het Ontwikkelingswiel is het leven zelf en laat zien hoe je stapsgewijs iedere dag weer in beweging bent en kunt komen.

Samen met de directeur de heer R. Andringa van Bedrijvencentrum Leeuwarden  hebben we deze methode vanuit de praktijk ontdekt. Ik was toen actief als startersbegeleider. En we ontdekten steeds dezelfde stappen die een startende ondernemer liep en ons liet zien. Zo ontstond het Ondernemerswiel.

Rinus Andringa

Directeur Rinus Andringa van Bedrijvencentrum Leeuwarden. “Tijdens haar werk heb ik Kikkienanje ervaren als een uiterst creatief en gedreven persoon, waar de klanten al heel snel naar gingen vragen. Daar gaf ze blijk naar mensen te kunnen luisteren en “op eigen niveau” te kunnen begeleiden. Ze gaf blijk van een objectieve benadering en onafhankelijk denken”.

En omdat ik me verder ontwikkelde en zag hoe dit ‘wiel’ in de praktijk net zo goed werkt om zelfvertrouwen te ontwikkelen: Het Ontwikkelingswiel©. Het wiel laat een individu of groep letterlijk en figuurlijk in beweging komen en zorgt voor bewustwording, vertrouwen en verbinding. Geeft inzicht en door de herhaling van stappen, kan er organisch en structureel gewerkt worden. Intuïtie en gevoel spelen een belangrijke rol in dit proces en dat geeft zelfvertrouwen.

De werkmethode:

De methode Het Ontwikkelingswiel® is omschreven in mijn boek Zelfvertrouwen door Bewustwording. Het boek is een werkboek voor het ontwikkelen van zelfvertrouwen tijdens de begeleiding of training.

Het Ontwikkelingswiel® bestaat uit een aanpak van 8 stappen die zich blijven herhalen. Het proces bestaat uit een bewustwordingsdeel en een doe-deel en is gekoppeld aan het verhaal Rimty in het Land van Avontuur uit het boek.

De kracht van de ondersteuning is:

 • Snel tot de kern van het probleem komen.
 • Ontwapenend en onbevooroordeelde gesprekken door goed luisteren.
 • Eerlijk, respectvol en professioneel werken, vol passie en met liefde.
 • Realistisch en oplossingsgericht werken met een door de persoon gekozen concreet doel.
 • Het onbewuste (persoonlijke kracht), bewust maken. Versterken van intuïtie.
 • Doelgericht en gericht op Doen!

Werkwijze:

Dit is de werkwijze waardoor we gezamenlijk tot een (op maat) gemaakt plan van aanpak komen om jouw team of medewerker weer vanuit zelfvertrouwen in actie te zien. Verder maak ik naast alles wat ik in mijn rugzak heb, gebruik van de methode Het Ontwikkelingswiel©.

Deze methode is in te zetten voor workshops, trainingen, teambuilding en 1-op-1 trajecten. En bestaat uit 8 stappen. In de volgende video vertel ik je daar meer over.                                          

Voor wie?

Deze manier van werken is geschikt voor directeuren en managers die graag de mens achter de functie willen leren kennen. Die de confrontatie met zichzelf en het team wel aandurven. Die willen ontdekken wat de intrinsieke motivatie van de medewerkers is net zoals zij zelf hebben. Die het land van avontuur willen verkennen.

En als je dit niet wilt ontdekken maar het best vind hoe jouw medewerkers functioneren, dan is deze methode en mensgericht werken, ook echt niets voor je.

Waarom toepassen van o.a. deze methode?

Deze methode van het Ontwikkelingswiel is het leven zelf en laat zien hoe je stapsgewijs iedere dag weer in beweging bent en kunt komen.

Samen met de directeur de heer R. Andringa van Bedrijvencentrum Leeuwarden  hebben we deze methode vanuit de praktijk ontdekt. Ik was toen actief als startersbegeleider. En we ontdekten steeds dezelfde stappen die een startende ondernemer liep en ons liet zien. Zo ontstond het Ondernemerswiel.

Rinus Andringa

Directeur Rinus Andringa van Bedrijvencentrum Leeuwarden. “Tijdens haar werk heb ik Kikkienanje ervaren als een uiterst creatief en gedreven persoon, waar de klanten al heel snel naar gingen vragen. Daar gaf ze blijk naar mensen te kunnen luisteren en “op eigen niveau” te kunnen begeleiden. Ze gaf blijk van een objectieve benadering en onafhankelijk denken”.

En omdat ik me verder ontwikkelde en zag hoe dit ‘wiel’ in de praktijk net zo goed werkt om zelfvertrouwen te ontwikkelen: Het Ontwikkelingswiel©. Het wiel laat een individu of groep letterlijk en figuurlijk in beweging komen en zorgt voor bewustwording, vertrouwen en verbinding. Geeft inzicht en door de herhaling van stappen, kan er organisch en structureel gewerkt worden. Intuïtie en gevoel spelen een belangrijke rol in dit proces en dat geeft zelfvertrouwen.

De werkmethode:

De methode Het Ontwikkelingswiel® is omschreven in mijn boek Zelfvertrouwen door Bewustwording. Het boek is een werkboek voor het ontwikkelen van zelfvertrouwen tijdens de begeleiding of training.

Het Ontwikkelingswiel® bestaat uit een aanpak van 8 stappen die zich blijven herhalen. Het proces bestaat uit een bewustwordingsdeel en een doe-deel en is gekoppeld aan het verhaal Rimty in het Land van Avontuur uit het boek.

De kracht van de ondersteuning is:

 • Snel tot de kern van het probleem komen.
 • Ontwapenend en onbevooroordeelde gesprekken door goed luisteren.
 • Eerlijk, respectvol en professioneel werken, vol passie en met liefde.
 • Realistisch en oplossingsgericht werken met een door de persoon gekozen concreet doel.
 • Het onbewuste (persoonlijke kracht), bewust maken. Versterken van intuïtie.
 • Doelgericht en gericht op Doen!

Ondersteuning op maat!

1-op-1 traject: Van onzeker zijn naar zelfvertrouwen door bewustwording

Ik kan een medewerker 1-op-1 ondersteunen van onzekerheid naar zelfvertrouwen. In 8 consulten -In Company- ondersteun ik de medewerker al doende en praktijk gericht naar zelfvertrouwen, vanuit een open, persoonlijke en veilige sfeer waardoor alles bespreekbaar is. Hierdoor zal de medewerker een boost in zijn professionele expertise krijgen, doordat o.a. zijn/haar zelfsturing en zelfdenkend vermogen geactiveerd wordt.

Ik ben maanden bezig met een medewerker bezig omdat ik zie dat hij onzeker is, maar ik krijg te kern niet te pakken. Hij verbloemt zijn onzekerheid door een arrogante houding en werkt heel hardt.

 

Ik heb een medewerker en zie dat zij niet klantgericht en empathisch reageert op klanten. Met als gevolg dat ik 2 klanten ben kwijtgeraakt. Maar ze heeft heel veel potentieel.

 

Ik zie dat ik een teamlid heb, die het hele team naar zijn/haar hand kan zetten door negatieve opmerkingen te plaatsen en ik vermoed dat dit met zelfvertrouwen te maken heeft. Hoe kan ik hiermee omgaan?

 

Resultaat
Zo bereik je dat je slechtste medewerker, die je wellicht zou ontslaan, ineens gaat scoren! EN verborgen talenten laat zien waar jouw team en het bedrijf als geheel zijn voordeel mee kan doen.  De medewerker voelt zich gezien en gewaardeerd.

Voor wie?
Dit is voor directieleden/managers die net zoveel spirit en passie voor hun medewerkers koesteren als dat zij voor zichzelf hebben. Die groei, professionalisering, verborgen talenten, ambitie en een goede, gezonde (duurzame) werknemer minstens zo belangrijk vinden.

Voor wie niet?
Dit is niks voor je als je het geen probleem vindt dat een medewerker klanten wegjaagt. Het is ook niets voor je, als je het prima vindt, dat jouw medewerkers routinematig blijven werken. Het is ook niets voor je als je niet wilt investeren in jouw medewerkers.

Waarom bij mij?
Mijn aanpak is enthousiast en confronterend voor zowel de medewerker als voor jou. Je zult er wat tijd voor vrij moeten maken, maar het levert je wel een echte (jong, middel of senior) professional op!

Je kunt het natuurlijk uitstellen
Degene is met zwangerschapsverlof of heeft zich ziekgemeld. Of je stuurt hem of haar door naar een psycholoog of neemt contact op met het coaching-/trainingsbureau waar je al jaren mee samen werkt en waar je een 5 jarig contract mee hebt afgesloten. Tja, dan je zit met handen en voeten gebonden.

OF je wilt actie
Je ziet in, dat jouw medewerker snel ondersteuning nodig heeft, want het wordt van kwaad tot erger. Zijn/haar functioneren is zo sfeerbepalend in jouw team. Je wilt actie, NU.

Als je met mij gaat werken, krijg je:
Kennismaking

Plan van Aanpak.
Gemiddeld 8 individuele gesprekken met de medewerker on the job aan de hand van o.a. de methode van het Ontwikkelingswiel©.
Praktijk gericht.
Inclusief een boek/ boeken.
Een jong/middel of senior professional.

BONUS:
Persoonlijk Ontwikkelingsplan, waar je na dit 1-op-1 traject zelfstandig met de medewerker mee verder kunt

Wat kost het?
Vanaf € 1200,-

Data:
In overleg. De mazzel is dat ik geen groot trainingsbureau run en direct een eerste inschatting kan maken van mijn tijd en een eventuele kennismaking. Deze is dus snel in te plannen.

Garantie.
Het is mensenwerk, dus is er geen garantie. MAAR: in theorie kan het zomaar gebeuren dat jouw medewerker en ik geen klik  hebben. In dat geval stoppen we.

Besloten?

Werkwijze:

Dit is de werkwijze waardoor we gezamenlijk tot een (op maat) gemaakt plan van aanpak komen om jouw team of medewerker weer vanuit zelfvertrouwen in actie te zien. Verder maak ik naast alles wat ik in mijn rugzak heb, gebruik van de methode Het Ontwikkelingswiel©. Deze methode is in te zetten voor workshops, trainingen, teambuilding en 1-op-1 trajecten. En bestaat uit 8 stappen. In de volgende video vertel ik je daar meer over.

 

Voor wie?

Deze manier van werken is geschikt voor directeuren en managers die graag de mens achter de functie willen leren kennen. Die de confrontatie met zichzelf en het team wel aandurven. Die willen ontdekken wat de intrinsieke motivatie van de medewerkers is net zoals zij zelf hebben. Die het land van avontuur willen verkennen.

En als je dit niet wilt ontdekken maar het best vind hoe jouw medewerkers functioneren, dan is deze methode en mensgericht werken, ook echt niets voor je.

 

Waarom toepassen van o.a. deze methode?

Deze methode van het Ontwikkelingswiel is het leven zelf en laat zien hoe je stapsgewijs iedere dag weer in beweging bent en kunt komen.

Samen met de directeur de heer R. Andringa van Bedrijvencentrum Leeuwarden  hebben we deze methode vanuit de praktijk ontdekt. Ik was toen actief als startersbegeleider. En we ontdekten steeds dezelfde stappen die een startende ondernemer liep en ons liet zien. Zo ontstond het Ondernemerswiel.

Rinus Andringa

Directeur Rinus Andringa van Bedrijvencentrum Leeuwarden. “Tijdens haar werk heb ik Kikkienanje ervaren als een uiterst creatief en gedreven persoon, waar de klanten al heel snel naar gingen vragen. Daar gaf ze blijk naar mensen te kunnen luisteren en “op eigen niveau” te kunnen begeleiden. Ze gaf blijk van een objectieve benadering en onafhankelijk denken”.

En omdat ik me verder ontwikkelde en zag hoe dit ‘wiel’ in de praktijk net zo goed werkt om zelfvertrouwen te ontwikkelen: Het Ontwikkelingswiel©. Het wiel laat een individu of groep letterlijk en figuurlijk in beweging komen en zorgt voor bewustwording, vertrouwen en verbinding. Geeft inzicht en door de herhaling van stappen, kan er organisch en structureel gewerkt worden. Intuïtie en gevoel spelen een belangrijke rol in dit proces en dat geeft zelfvertrouwen.

 

De werkmethode

De methode Het Ontwikkelingswiel® is omschreven in mijn boek Zelfvertrouwen door Bewustwording. Het boek is een werkboek voor het ontwikkelen van zelfvertrouwen tijdens de begeleiding of training.

Het Ontwikkelingswiel® bestaat uit een aanpak van 8 stappen die zich blijven herhalen. Het proces bestaat uit een bewustwordingsdeel en een doe-deel en is gekoppeld aan het verhaal Rimty in het Land van Avontuur uit het boek.

 

De kracht van de ondersteuning is:

 • Snel tot de kern van het probleem komen.
 • Ontwapenend en onbevooroordeelde gesprekken door goed luisteren.
 • Eerlijk, respectvol en professioneel werken, vol passie en met liefde.
 • Realistisch en oplossingsgericht werken met een door de persoon gekozen concreet doel.
 • Het onbewuste (persoonlijke kracht), bewust maken. Versterken van intuïtie.
 • Doelgericht en gericht op Doen!

Werkwijze:

Dit is de werkwijze waardoor we gezamenlijk tot een (op maat) gemaakt plan van aanpak komen om jouw team of medewerker weer vanuit zelfvertrouwen in actie te zien. Verder maak ik naast alles wat ik in mijn rugzak heb, gebruik van de methode Het Ontwikkelingswiel©.

Deze methode is in te zetten voor workshops, trainingen, teambuilding en 1-op-1 trajecten. En bestaat uit 8 stappen. In de volgende video vertel ik je daar meer over.                                          

Voor wie?

Deze manier van werken is geschikt voor directeuren en managers die graag de mens achter de functie willen leren kennen. Die de confrontatie met zichzelf en het team wel aandurven. Die willen ontdekken wat de intrinsieke motivatie van de medewerkers is net zoals zij zelf hebben. Die het land van avontuur willen verkennen.

En als je dit niet wilt ontdekken maar het best vind hoe jouw medewerkers functioneren, dan is deze methode en mensgericht werken, ook echt niets voor je.

Waarom toepassen van o.a. deze methode?

Deze methode van het Ontwikkelingswiel is het leven zelf en laat zien hoe je stapsgewijs iedere dag weer in beweging bent en kunt komen.

Samen met de directeur de heer R. Andringa van Bedrijvencentrum Leeuwarden  hebben we deze methode vanuit de praktijk ontdekt. Ik was toen actief als startersbegeleider. En we ontdekten steeds dezelfde stappen die een startende ondernemer liep en ons liet zien. Zo ontstond het Ondernemerswiel.

Rinus Andringa

Directeur Rinus Andringa van Bedrijvencentrum Leeuwarden. “Tijdens haar werk heb ik Kikkienanje ervaren als een uiterst creatief en gedreven persoon, waar de klanten al heel snel naar gingen vragen. Daar gaf ze blijk naar mensen te kunnen luisteren en “op eigen niveau” te kunnen begeleiden. Ze gaf blijk van een objectieve benadering en onafhankelijk denken”.

En omdat ik me verder ontwikkelde en zag hoe dit ‘wiel’ in de praktijk net zo goed werkt om zelfvertrouwen te ontwikkelen: Het Ontwikkelingswiel©. Het wiel laat een individu of groep letterlijk en figuurlijk in beweging komen en zorgt voor bewustwording, vertrouwen en verbinding. Geeft inzicht en door de herhaling van stappen, kan er organisch en structureel gewerkt worden. Intuïtie en gevoel spelen een belangrijke rol in dit proces en dat geeft zelfvertrouwen.

De werkmethode:

De methode Het Ontwikkelingswiel® is omschreven in mijn boek Zelfvertrouwen door Bewustwording. Het boek is een werkboek voor het ontwikkelen van zelfvertrouwen tijdens de begeleiding of training.

Het Ontwikkelingswiel® bestaat uit een aanpak van 8 stappen die zich blijven herhalen. Het proces bestaat uit een bewustwordingsdeel en een doe-deel en is gekoppeld aan het verhaal Rimty in het Land van Avontuur uit het boek.

De kracht van de ondersteuning is:

 • Snel tot de kern van het probleem komen.
 • Ontwapenend en onbevooroordeelde gesprekken door goed luisteren.
 • Eerlijk, respectvol en professioneel werken, vol passie en met liefde.
 • Realistisch en oplossingsgericht werken met een door de persoon gekozen concreet doel.
 • Het onbewuste (persoonlijke kracht), bewust maken. Versterken van intuïtie.
 • Doelgericht en gericht op Doen!

Werkwijze:

Dit is de werkwijze waardoor we gezamenlijk tot een (op maat) gemaakt plan van aanpak komen om jouw team of medewerker weer vanuit zelfvertrouwen in actie te zien. Verder maak ik naast alles wat ik in mijn rugzak heb, gebruik van de methode Het Ontwikkelingswiel©.

Deze methode is in te zetten voor workshops, trainingen, teambuilding en 1-op-1 trajecten. En bestaat uit 8 stappen. In de volgende video vertel ik je daar meer over.                                          

Voor wie?

Deze manier van werken is geschikt voor directeuren en managers die graag de mens achter de functie willen leren kennen. Die de confrontatie met zichzelf en het team wel aandurven. Die willen ontdekken wat de intrinsieke motivatie van de medewerkers is net zoals zij zelf hebben. Die het land van avontuur willen verkennen.

En als je dit niet wilt ontdekken maar het best vind hoe jouw medewerkers functioneren, dan is deze methode en mensgericht werken, ook echt niets voor je.

Waarom toepassen van o.a. deze methode?

Deze methode van het Ontwikkelingswiel is het leven zelf en laat zien hoe je stapsgewijs iedere dag weer in beweging bent en kunt komen.

Samen met de directeur de heer R. Andringa van Bedrijvencentrum Leeuwarden  hebben we deze methode vanuit de praktijk ontdekt. Ik was toen actief als startersbegeleider. En we ontdekten steeds dezelfde stappen die een startende ondernemer liep en ons liet zien. Zo ontstond het Ondernemerswiel.

Rinus Andringa

Directeur Rinus Andringa van Bedrijvencentrum Leeuwarden. “Tijdens haar werk heb ik Kikkienanje ervaren als een uiterst creatief en gedreven persoon, waar de klanten al heel snel naar gingen vragen. Daar gaf ze blijk naar mensen te kunnen luisteren en “op eigen niveau” te kunnen begeleiden. Ze gaf blijk van een objectieve benadering en onafhankelijk denken”.

En omdat ik me verder ontwikkelde en zag hoe dit ‘wiel’ in de praktijk net zo goed werkt om zelfvertrouwen te ontwikkelen: Het Ontwikkelingswiel©. Het wiel laat een individu of groep letterlijk en figuurlijk in beweging komen en zorgt voor bewustwording, vertrouwen en verbinding. Geeft inzicht en door de herhaling van stappen, kan er organisch en structureel gewerkt worden. Intuïtie en gevoel spelen een belangrijke rol in dit proces en dat geeft zelfvertrouwen.

De werkmethode:

De methode Het Ontwikkelingswiel® is omschreven in mijn boek Zelfvertrouwen door Bewustwording. Het boek is een werkboek voor het ontwikkelen van zelfvertrouwen tijdens de begeleiding of training.

Het Ontwikkelingswiel® bestaat uit een aanpak van 8 stappen die zich blijven herhalen. Het proces bestaat uit een bewustwordingsdeel en een doe-deel en is gekoppeld aan het verhaal Rimty in het Land van Avontuur uit het boek.

De kracht van de ondersteuning is:

 • Snel tot de kern van het probleem komen.
 • Ontwapenend en onbevooroordeelde gesprekken door goed luisteren.
 • Eerlijk, respectvol en professioneel werken, vol passie en met liefde.
 • Realistisch en oplossingsgericht werken met een door de persoon gekozen concreet doel.
 • Het onbewuste (persoonlijke kracht), bewust maken. Versterken van intuïtie.
 • Doelgericht en gericht op Doen!