Het Ontwikkelingswiel®

Doelen worden bedacht, omschreven,
getoetst aan de omgeving en uitgevoerd/bereikt.

Video afspelen

De methode

Deze HR-methode begeleidt mensen stapsgewijs om vanuit vertrouwen te gaan samenwerken en zich te ontwikkelen. Deze methode is vergelijkbaar met Design Based en Agile (Scrum) werken, maar wat het Ontwikkelingswiel© onderscheid van deze methoden, is dat het vanuit de kern draait om de interne kracht, wil en passie van het individu in samenwerking met team & organisatie. Het wiel draait dus letterlijk om medewerker, team & organisatie die zich samen ontwikkelen. Het Ontwikkelingswiel© is multi-inzetbaar en kan worden toegepast op verschillende vraagstukken van de organisatie.

De methode Het Ontwikkelingswiel® is omschreven in mijn boeken voor vrouwen en voor mannen. De boeken zijn werkboeken voor het ontwikkelen van (zelf)vertrouwen tijdens de begeleiding of training.

Het Ontwikkelingswiel® bestaat uit een aanpak van 8 stappen die zich blijven herhalen. Het proces bestaat uit een bewustwordingsdeel en een doe-deel. Door deze stappen te doorlopen, worden doelen bedacht, omschreven, getoetst aan de omgeving en uitgevoerd/bereikt.

U kunt het Ontwikkelingswiel© toepassen bij:

  • Organisatiedoelstellingen realiseren
  • Product ontwikkeling/ innovatie
  • Talentmanagement (personeelsontwikkeling/coaching)
  • Personeel behouden en personeelsmanagement
  • Zelfontwikkeling en zelfontplooiing
  • Werving en selectie, (Re)-integratie Teambuilding

Tevreden klanten: