HET MODEL

Het Ontwikkelingswiel van Kikkienanje®

Maakt zichtbaar wat nog niet zichtbaar is en zorgt voor oplossingen bij ieder probleem.

Het model, hoe werkt het?

Det model is vergelijkbaar met Design Based en Agile (Scrum) werken, maar wat het Ontwikkelingswiel van Kikkienanje® onderscheidt van deze methoden, is dat het vanuit de kern van het individu in samenwerking met team & organisatie werkt. Het wiel draait dus letterlijk om medewerker, team & organisatie die zich samen ontwikkelen. Het Ontwikkelingswiel van Kikkienanje® is multi-inzetbaar en kan worden toegepast op verschillende vraagstukken van de organisatie, denk aan: teams die niet goed communiceren, hoog verzuim, preventief voor verzuim, innovatieweerstand in het bedrijf, gedragsverandering en vertrouwen. 

Video afspelen

De het model is omschreven in boeken vanuit het vrouwelijke en mannelijk perspectief. De boeken zijn werkboeken voor het ontwikkelen van vertrouwen en worden ingezet tijdens de begeleiding of training.

Het Ontwikkelingswiel van Kikkienanje® bestaat uit een aanpak van 8 stappen in 4 fasen die zich blijvend herhalen. Het proces bestaat uit een bewustwordingsdeel en een doe-deel. Door deze stappen te doorlopen, worden doelen bedacht, omschreven, getoetst aan de omgeving en uitgevoerd/bereikt.

Borging staat bij ons hoog in het vaandel. Het moet wel wat opleveren.

Multi inzetbaar vanuit de kern van het individu in samenwerking met team & organisatie

Pas het Ontwikkelingswiel van Kikkienanje® toe bij:

 • Training ‘Persoonlijk leiderschap vanuit vertrouwen’
  Hierin wordt middels spelvormen de ‘onderstroom zichtbaar’ om problemen op te lossen
 • Inner Developement Goals ( samenwerking Jan-Willem de Graaf) 
 • Circulair leren denken en doen (NICE onze toekomst)
 • Opzetten van nieuwe vormen van samenwerking (vanuit crisis situaties)
 • Welzijn van mensen en een gezonde werksfeer (Preventie voor verzuim)
 • Innovatie bij jezelf in gedrag, in een team of organisatie
 • Training: ‘Het Ontwikkelingswiel van Kikkienanje®,
  het model zelf leren toepassen in de organisatie (Licentie)
 • Training: Serious Gaming toepassen in de organisatie (Licentie)
 • Training: Talent en personeel behouden, hoe?
 • Zelfontwikkeling en zelfontplooiing
 • (Re)-integratie (Spoor 1,2,3 of outplacement)
 • Teambuilding
 • Workshops (Personal Branding vanuit vertrouwen)

Review

Leidinggevende: Tijdens haar werk bij het Bedrijvencentrum Leeuwarden heb ik Kikkienanje leren kennen als een uiterst creatief en gedreven persoon, waar de klanten al heel snel naar gingen vragen. Daar gaf ze blijk te kunnen luisteren en mensen “op hun eigen niveau” te kunnen begeleiden. Ze gaf blijk van een objectieve benadering en een onafhankelijk denken.

Medewerker: Kikkienanje is heel betrokken en heeft altijd een luisterend oor. Ze heeft me nuttige handvatten gegeven en vakkundig geholpen om mijn zelfvertrouwen een boost te geven. Vooral door Kikkienanjes positieve en motiverende uitstraling heb ik haar begeleiding als heel aangenaam en inspirerend ervaren.

Review

Medewerker: Ik wilde dat de medewerker met meer zelfvertrouwen klanten zou kunnen adviseren en begeleiden vanuit onze dienstverlening. Door de begeleiding van Kikkienanje zag ik de medewerker zienderogen veranderen. De medewerker zit in een mooie positieve flow! Dus alle acties van Kikkienanje richting de medewerker, werpen zijn vruchten af.

Het team: Door de groei van ons team en de organisatie is het belangrijk om regelmatig aandacht aan teambuilding te besteden. De rollen binnen het team veranderen, net zoals de mensen zich intern ontwikkelen. Kikkienanje heeft een workshop gegeven die een positieve invloed heeft gehad op het team en de bedrijfsvoering.

 

Het wiel draait letterlijk om medewerker, team & organisatie die zich samen ontwikkelen.