‘In Company mensen wakker maken en
ontwikkelen van (zelf)vertrouwen, dat is mijn passie!’

‘In Company mensen wakker maken en ontwikkelen van (zelf)vertrouwen, dat is mijn passie!’

‘In Company mensen wakker maken en
ontwikkelen van (zelf)vertrouwen, dat is mijn passie!’

Persoonlijk

Kikkienanje van den Brink is als onderneemster, projectleider, re-integratiedeskundige/jobcoach en startersbegeleider jarenlang actief binnen het bedrijfsleven. Ze leerde veel over wat mensen motiveert -en wat niet- en hoe dit op de werkvloer uitpakt. Ze deed onderzoek naar het fenomeen ‘zelfvertrouwen’ en vanuit haar vrouw-zijn en schreef er een boek over. ‘Zelfvertrouwen door bewustwording’. Daarna wilde ze weten hoe de ontwikkeling van zelfvertrouwen bij mannen verloopt en interviewde 100 mannen over hun ontwikkeling van zelfvertrouwen (als eerste in Nederland). Haar onderzoeksresultaten legt ze vast in een 4-delige boekenserie. Doel van dit onderzoek is:
  • Inzicht krijgen in de verschillen tussen mannen en vrouwen en de ontwikkeling van zelfvertrouwen.
  • Inzicht krijgen tussen wat de psychologie over zelfvertrouwen zegt en de praktijk laten zien.
  • Praktische tips geven aan mensen, zodat ze stappen zetten in hun persoonlijke ontwikkeling en die van hun omgeving.
Als (zelf)vertrouwdeskundige werkt ze als trainer/coach In Company om mensen binnen teams (vanuit hun eigen kracht) in beweging te brengen, waardoor ze zelf verder bewegen.
“Het is mijn wens om het vertrouwen binnen teams te vergroten door o.a. pijnpunten aan het licht te brengen tussen leidinggevenden en/of medewerkers, zodat er een positieve flow ontstaat en mensen elkaar weer in de ogen kijken en betrokken zijn.”

De kracht van mijn ondersteuning is dat ik afstem op de behoefte van de mensen binnen het bedrijf die tegen verschillende problemen aanlopen. Ik bied handvatten, begeleid en ondersteun de ontwikkelingen van mensen, maar de mensen zelf DOEN het werk!

Bijvoorbeeld.: onderlinge frustraties, het uitspreken van emoties van MT leden in het bestuur of angsten van medewerkers ten opzichte van managers. Vanuit de praktijk, gaan we op een respectvolle en confronterende manier aan de slag zodat er nieuwe perspectieven bij mensen in teams ontstaan en het bedrijf in alle openheid en vol (zelf)vertrouwen verder groeit, innoveert en investeert zodat doelen worden behaald.

Dit doe ik o.a. vanuit de methode van Het Ontwikkelingswiel© Een methode waarbij zichtbaar is gemaakt, hoe de ontwikkeling van de mens verloopt en hoe ontwikkelen van bewustwording en vertrouwen in beweging wordt gebracht vanuit werkwoorden als: waarnemen, creëren, luisteren, realiseren… 

Meer weten? Bekijk in de video de methode…. Het Ontwikkelingswiel©

Video afspelen

Een diamant schittert pas echt met donker en licht!