SERIOUS GAME - Teamspel

Serious Games zijn daadkrachtig, laagdrempelig & breed inzetbaar

Krijg inzicht in situaties, wat mensen denken, ervaren en doen.

Wat is Serious Gaming

Een van de belangrijkste voordelen van serious gaming is de mogelijkheid om de ervaring af te stemmen op de unieke kenmerken van individuen, teams en situaties. Elke persoon is anders en elk team heeft verschillende sterke en zwakke punten en perspectieven. Evenzo biedt elke situatie zijn eigen uitdagingen en kansen.

Door gebruik te maken van Serious Gaming kunnen teams waardevol inzicht krijgen in hun denken, voelen en hoe ze met elkaar omgaan. Een teambuildingoefening zoals de “Ik spiegel mezelf” puzzel kan bijvoorbeeld worden gebruikt om individuele coaching voor elk teamlid te bieden. Door zelfreflectie aan te moedigen, helpt de oefening de teamleden om hun eigen sterke en zwakke punten te begrijpen, evenals hoe ze in het team als geheel passen.

Met input van alle teamleden kan de game worden aangepast om zich te concentreren op specifieke onderwerpen die relevant zijn voor het team. Dit kunnen problemen zijn met betrekking tot communicatie, probleemoplossing of teamdynamiek. Het resultaat is dat het team beter in staat zal zijn om oplossingsgericht samen te werken, gebouwd op vertrouwen en wederzijds begrip.

Over het algemeen kan het gebruik van Serious Gaming als hulpmiddel voor teambuilding een positieve invloed hebben op de prestaties van teams door betere communicatie, begrip en probleemoplossende vaardigheden te bevorderen.

Wat ervaart u in uw team?

 • Mensen die alleen hun lijstjes volgen en verder geen betrokkenheid?
 • U ziet van alles in de werksfeer ontstaan, maar kan er niet de vinger opleggen?
 • Er zijn veranderingen opkomst en het is nodig om processen te verbeteren, maar er is weerstand?
 • Er wordt nog onvoldoende top-down en bottom-up gewerkt volgens u?
 • Er is nog veel winst te bereiken in de communicatie?
 • Er is verzuim, maar u weet niet precies waarom en hoe het ontstaat in het team?
 • Er is een bovenstroom (dagelijks werk 10%) en onderstroom (90%) en u bent nieuwsgierig wat er in de onderstroom speelt?

Dan geeft dit spel u inzicht in situaties, wat mensen denken, ervaren en doen.

Onze klanten ervaren de serious games vanuit onze diensten als leerzaam, bewustmakend en plezierig.

Hoe werkt het?

 • Ieder lid van het team gaat, via 1-op-1 begeleiding, het ‘Ik spiegel mijzelf’ puzzelspel doen
 • Vanuit alle input wordt het spel op maat gemaakt met één of meerdere onderwerpen
 • Vanuit de kracht van herkenning van situaties, doorloopt het team de 9 stappen van ‘het Ontwikkelingswiel van Kikkienanje®’
 • Het spel duurt 2 à 3 uur o.l.v. de deskundige spelleider(s) en biedt een opname om de groepsdynamiek te analyseren (vanuit de AVG richtlijnen)
 • De oplossingen en de groepsdynamiek worden in een inventarisatie rapport verwerkt en aan u en uw team overhandigd
Het resultaat is dat het team elkaar beter kent en oplossingsgericht leert werken vanuit vertrouwen.

Onze klanten ervaren de serious games vanuit onze diensten als leerzaam, bewustmakend en plezierig.

Wat levert (deze) serious game uw team op?

 • Meer eigenaarschap in het team
 • Intrinsieke motivatie binnen het team
 • Persoonlijk leiderschap
 • Teambuilding
 • Meer vertrouwen binnen het team
 • Inzicht in interne processen (onderstroom is zichtbaar geworden)
 • Kansen ontdekken en mogelijkheden creëren voor medewerker, team en organisatie
Dit spel is geschikt voor 4 tot 8 personen Bij 8 personen of meer is er een 2e spelleider nodig.

Serious games

Onze Serious Games zijn daadkrachtig, laagdrempelig & breed inzetbaar. Bedrijvig in Bewustwording heeft de expertise om bij mensen, in welke organisatie ook, vertrouwen te versterken. Denk aan medewerkers, teams en de organisatie als geheel.
Onze klanten ervaren de serious games vanuit onze diensten als leerzaam, bewustmakend en plezierig.

Onze producten zijn gebaseerd op het Ontwikkelingswiel van Kikkienanje®, gereflecteerd vanuit de procesmatige psychologie.

Voor meer informatie over onze Serious Games en trajecten bezoek de website bedrijviginbewustwording.nl and let’s play.

Advies nodig?

Wilt u stappen maken met uw team maar kunt u wel wat advies gebruiken? Neem vrijblijvend contact op.