Onze werkwijze

Vertrouwen is de basis van een veerkrachtig mens, team en organisatie.

1-op-1 trajecten

Van onzeker zijn naar
zelfvertrouwen door bewustwording.

Samen, kunnen wij verandering creëren.

Bedrijvig in Bewustwording is een organisatie die Serious games en trajecten ontwikkelt met het doel om vanuit de mens en organisatie, interne werkprocessen te verbeteren en te versnellen. 

Onze missie is personen, teams en bedrijven bewust te maken van het belang van (zelf)vertrouwen binnen de organisatie. Wij streven ernaar om door middel van bewustwording personen en teams kansen te laten creëren en mogelijkheden te herkennen om zo bedrijfsdoelstellingen/persoonlijke doelstellingen constructief en praktisch te behalen. 

De visie van het bedrijf Bedrijvig in Bewustwording is dat de ‘mens’ als onderdeel van het geheel en het fenomeen ‘vertrouwen’ centraal staat. Door het bewustzijn te ontwikkelen naar een hoger level, streven wij ernaar om bedrijfsprocessen te verbeteren en te vernieuwen.

Jij als mens kan aan jouw zelfvertrouwen werken. 

Wij als mensen kunnen aan ons ‘vertrouwen’ in elkaar werken.

Vertrouwen is de basis van een veerkrachtig mens, team en bedrijf.

 

Wij werken binnen de organisatie op individueel (micro), team (meso) en op organisatie (macro) niveau. 

Op het individuele niveau wordt er aandacht besteed aan de medewerker als persoon en hun rol binnen het team. Men speelt eerst de Serious Game het ¨Ik spiegel mezelf puzzelspel¨ en schetst hierbij een profiel van zichzelf. Dit beeld wordt terug gespiegeld naar de medewerker en zo wordt men bewust van zichzelf en zijn/haar eigen mate van zelfvertrouwen. Het is gebruikelijk dat men een opdracht/oefening mee krijgt van de spelleider om dit bewustzijn verder te ontwikkelen. Men kiest er vaak voor om hierna een individueel traject bij Bedrijvig in Bewustwording te volgen. 

Op het teamniveau wordt er gekeken naar de groepsdynamiek binnen het team en de mate van vertrouwen onderling in samenwerking. Hierdoor wordt men zich bewust door middel van de Serious game ¨To the point¨. Men zal samen oplossingen bedenken voor de problemen en belemmeringen binnen organisatieprocessen. Hierdoor wordt het onderlinge vertrouwen gestimuleerd. Dit spel kan de start zijn voor een jaarprogramma. 

Gedurende een jaar wordt een team begeleid naar verbeteren van de samenwerking

Op het organisatie niveau  wordt ook het management in het bewustzijn geprikkeld. Er wordt gebruik gemaakt van de Serious game de ¨Management- team tool¨ om dit te bereiken. Het doel is om de gehele organisatie mee te krijgen in het veranderen van de bedrijfscultuur naar een bedrijfscultuur die gebaseerd is op vertrouwen en bewustzijn, de ¨lerende organisatie¨.

De lengte van onze trajecten zijn afhankelijk van de persoon en organisatie. Wij bieden hierbij maatwerk.

Stapsgewijs wordt in de praktijk gewerkt aan het (zelf)vertrouwen binnen de organisatie en individuen door middel van bewustwording.  Aan de hand van de Serious Games, observeren en meelopen wordt de organisatie en haar medewerkers bewust van zichzelf. Vervolgens worden er stappen gezet naar het creëren van een positieve, motiverende, lerende, innoverende organisatiecultuur gestoeld op vertrouwen. 

Resultaat
Bewustzijn is verhoogd, de onzekerheden maken plaats voor veerkracht en innovatie. Vertrouwen is hersteld en men is intrinsiek gemotiveerd. Men is minder gestrest, meer productief, verzuim wordt teruggedrongen, samenwerking wordt verbeterd en men is meer betrokken. 

Dit alles leidt tot kostenbesparing voor de organisatie. 

Waarom bij ons?
Onze aanpak is enthousiast en laagdrempelig, maar zeer daadkrachtig. Bedrijvig in Bewustwording zet haar unieke methode en Serious Games in tijdens de uitvoering van de activiteiten. 

Wij brengen de organisatie en haar medewerkers weer bij elkaar en brengen het vertrouwen op een duurzame manier terug binnen het team. 

Besloten?

Bekijk dan ons aanbod en vraag een vrijblijvende offerte aan.  

Werkwijze

Werkwijze van Bedrijvig in Bewustwording

De kracht van de ondersteuning

  • De kracht van de ondersteuning is:
  • Snel tot de kern van het probleem komen.
  • Ontwapenend en onbevooroordeelde gesprekken door goed luisteren.
  • Eerlijk, respectvol en professioneel werken, vol passie en met liefde.
  • Realistisch en oplossingsgericht werken met een door de persoon gekozen concreet doel.
  • Het onbewuste (persoonlijke kracht), bewust maken. Versterken van intuïtie.
  • Doelgericht en gericht op Doen!