Onze werkwijze

Vertrouwen is de basis van een veerkrachtig mens, team en organisatie.

1-op-1 trajecten

Van onzeker zijn naar
zelfvertrouwen door bewustwording.

Samen, kunnen wij verandering creëren.

Bedrijvig in Bewustwording is een organisatie die Serious games en trajecten ontwikkelt met het doel om vanuit de mens en organisatie, interne werkprocessen te verbeteren en te versnellen. 

Onze missie is personen, teams en bedrijven bewust te maken van het belang van (zelf)vertrouwen binnen de organisatie. Wij streven ernaar om door middel van bewustwording personen en teams kansen te laten creëren en mogelijkheden te herkennen om zo bedrijfsdoelstellingen/persoonlijke doelstellingen constructief en praktisch te behalen. 

De visie van het bedrijf Bedrijvig in Bewustwording is dat de ‘mens’ als onderdeel van het geheel en het fenomeen ‘vertrouwen’ centraal staat. Door het bewustzijn te ontwikkelen naar een hoger level, streven wij ernaar om bedrijfsprocessen te verbeteren en te vernieuwen.

Jij als mens kan aan jouw zelfvertrouwen werken. 

Wij als mensen kunnen aan ons ‘vertrouwen’ in elkaar werken.

Vertrouwen is de basis van een veerkrachtig mens, team en bedrijf.

 

Wij werken binnen de organisatie op individueel (micro), team (meso) en op organisatie (macro) niveau. 

Op het individuele niveau wordt er aandacht besteed aan de medewerker als persoon en hun rol binnen het team. Men speelt eerst de Serious Game het ¨Ik spiegel mezelf puzzelspel¨ en schetst hierbij een profiel van zichzelf. Dit beeld wordt terug gespiegeld naar de medewerker en zo wordt men bewust van zichzelf en zijn/haar eigen mate van zelfvertrouwen. Het is gebruikelijk dat men een opdracht/oefening mee krijgt van de spelleider om dit bewustzijn verder te ontwikkelen. Men kiest er vaak voor om hierna een individueel traject bij Bedrijvig in Bewustwording te volgen. 

Op het teamniveau wordt er gekeken naar de groepsdynamiek binnen het team en de mate van vertrouwen onderling in samenwerking. Hierdoor wordt men zich bewust door middel van de Serious game ¨To the point¨. Men zal samen oplossingen bedenken voor de problemen en belemmeringen binnen organisatieprocessen. Hierdoor wordt het onderlinge vertrouwen gestimuleerd. Dit spel kan de start zijn voor een jaarprogramma. 

Gedurende een jaar wordt een team begeleid naar verbeteren van de samenwerking

Op het organisatie niveau  wordt ook het management in het bewustzijn geprikkeld. Er wordt gebruik gemaakt van de Serious game de ¨Management- team tool¨ om dit te bereiken. Het doel is om de gehele organisatie mee te krijgen in het veranderen van de bedrijfscultuur naar een bedrijfscultuur die gebaseerd is op vertrouwen en bewustzijn, de ¨lerende organisatie¨.

De lengte van onze trajecten zijn afhankelijk van de persoon en organisatie. Wij bieden hierbij maatwerk.

Stapsgewijs wordt in de praktijk gewerkt aan het (zelf)vertrouwen binnen de organisatie en individuen door middel van bewustwording.  Aan de hand van de Serious Games, observeren en meelopen wordt de organisatie en haar medewerkers bewust van zichzelf. Vervolgens worden er stappen gezet naar het creëren van een positieve, motiverende, lerende, innoverende organisatiecultuur gestoeld op vertrouwen. 

Resultaat
Bewustzijn is verhoogd, de onzekerheden maken plaats voor veerkracht en innovatie. Vertrouwen is hersteld en men is intrinsiek gemotiveerd. Men is minder gestrest, meer productief, verzuim wordt teruggedrongen, samenwerking wordt verbeterd en men is meer betrokken. 

Waarom werken wij met serious gaming?

Wij werken bij Bedrijvig in Bewustwording met Serious Gaming (gamification). Dit is een techniek om op een interactieve manier waardevolle informatie, laagdrempelig en leuk te vergaren.

Mensen zijn van nature speels en dit maakt dat men sneller open durft te zijn tijdens het spelen van een spel dan dat zij anders zouden doen. Dit is de magie van een spel. Een spel creëert een omgeving van psychologische veiligheid. Men wordt namelijk competitief en het spel spoort aan om samen te werken met als doel om het spel te winnen.

Door middel van onze serious games wordt er informatie verzameld over de soft skills binnen interne bedrijfsprocessen, teamontwikkeling en teamdynamiek.

Maar ook de mate van psychologische veiligheid binnen een groep en de mate van vertrouwen binnen een team.

Wij baseren onze adviezen en andere diensten op deze informatie.

Wat is de meerwaarde van onze serious games?

Wij vinden het van belang dat wij de klant zo goed mogelijk van dienst zijn en wij erkennen dat ieder bedrijf, net als ieder individu, uniek is. Om deze reden maken wij onze spellen en trajecten (jaarprogramma’s) op maat en praktisch voor onze klanten. Ieder MT- en/of Teamspel staat opzichzelf en ontvangt u na afloop.

Wij doen dit in vijf stappen in de vorm van (optioneel) drie spellen die ieder een laag van de organisatie betreft; het individu, het team en de organisatie/management (micro, meso, macro). 

Stap 1. Het eerste spel is gericht op het individu. De medewerker/managers/bestuurders.Wij spelen dit spel om men op individueel niveau (micro-niveau) bewust te maken van de eigen rol en plaats binnen een team (het kan ook los ingekocht worden, als onderdeel van een re-integratie traject of 1-op-1 traject).

Stap 2. Vervolgens maken wij een uniek teamspel op maat gebaseerd op de informatie die verzameld is tijdens het eerste spel wat de medewerkers verteld hebben over bestaande situaties.

Dit tweede spel (het teamspel) wordt gespeeld door het gehele team onder leiding van een spelleider van BIB.

Stap 3. Na afloop van het teamspel wordt de verzamelde informatie betreffende de teamdynamiek, de mate van psychologische veiligheid, de mate van onderling vertrouwen en andere relevante werkprocessen geanalyseerd door onze getrainde professionals.

Stap 4. Vanuit de analyse wordt een inventarisatierapport met advies opgesteld over de te nemen stappen in het dagelijks werk. Je kunt hierbij denken aan: onderling vertrouwen versterken, omgaan met elkaar in werkprocessen en communicatie verbeteren.

Stap 5. Het managementteam-spel op maat. Dit spel betreft het team aan de top van de organisatie en hoe deze samenwerkt. Men wordt bewust van de mate van vertrouwen en psychologische veiligheid binnen het gehele bedrijf en men werkt samen aan een duurzaam plan om deze punten binnen de organisatie te stimuleren.

Dit gehele traject heeft het doel om een duurzame, positieve verandering teweeg te brengen binnen de bedrijfscultuur van de klant op micro, meso en macro niveau .

Kwaliteit van onze werkwijzen.

Om de kwaliteit van onze spelvormen en diensten te bewaken werken wij met getrainde spelleiders/professionals. Deze spelleiders zijn door onze organisatie opgeleid om de spellen naar behoren uit te voeren en te leiden en kennen de werking van onze methode ‘Het Ontwikkelingswiel©’ als geen ander. 

Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van verschillende coachings, hrm, management en communicatie-technieken die van belang zijn om het gewenste resultaat te behalen.

In welke situaties zijn onze spelvormen in te zetten?

Dankzij ons jarenlange onderzoek hebben wij veel kennis kunnen vergaren over het fenomeen ‘vertrouwen’ bij mensen in teams en organisaties als geheel. Wij in te zetten bij:

 1. Preventie: voor medewerkers die bijvoorbeeld dreigen uit te vallen door werkdruk.
 2. Teambuilding.
 3. Basis van vertrouwen (terug)brengen binnen de organisatie.
 4. Zelfvertrouwen versterken van het individu.
 5. Als onderdeel van coachingstrajecten ten behoeve van de professionele en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.
 6. Binnen het conflictmanagement van de organisatie.
 7. Het mensgericht werken stimuleren binnen organisaties.
 8. Zingevingsvraagstukken binnen de organisatie.
 9. Cultuur verandering binnen de organisatie.
 10. Talent behouden binnen de organisatie (talentmanagement).
 11. Als onderdeel van re-integratie trajecten.
 12. Als onderdeel van reorganisatietrajecten.
 13. Koers bepaling van de organisatie (strategie, missie, visie).
 14. Het ontwikkelen/inzetten van leiderschapsvaardigheden.

Wij brengen de organisatie en haar medewerkers weer bij elkaar en brengen het vertrouwen op een duurzame manier terug binnen het team. 

Besloten?

Bekijk dan ons aanbod en vraag een vrijblijvende offerte aan.  

Werkwijze

Werkwijze van Bedrijvig in Bewustwording

De kracht van de ondersteuning

 • De kracht van de ondersteuning is:
 • Snel tot de kern van het probleem komen.
 • Ontwapenend en onbevooroordeelde gesprekken door goed luisteren.
 • Eerlijk, respectvol en professioneel werken, vol passie en met liefde.
 • Realistisch en oplossingsgericht werken met een door de persoon gekozen concreet doel.
 • Het onbewuste (persoonlijke kracht), bewust maken. Versterken van intuïtie.
 • Doelgericht en gericht op Doen!